XII KNYGA

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. 12 tomas: Juodoji knyga. Surinko Jonas Basanavičius.
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004